Правителството даде зелена улица за продажба на имоти на БДЖ в Приморско

„Холдинг БДЖ” ЕАД ще продаде недвижими имоти, намиращи се в гр. Приморско, област Бургас. Министерският съвет даде съгласието си за продажбата. Решението на Кабинета предвижда продажбата да се извърши чрез електронен търг при условията и по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

По този начин допълнително ще се извърши увеличаване на приходите и понижаване на разходите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, тъй като тези недвижими имоти не са необходими за оперативната дейност на дружеството.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!