Поморие с нов кей до лятото

Жителите и гостите на Поморие ще могат да посещават едно от любимите си места за разходка и отдих – Стария кей – още преди началото на летния сезон. Проектът за цялостно реновиране на кея е на стойност 741 871, 18 лв. –  100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

„Дейностите по конструктивното укрепване на кея приключиха, остава да се направи архитектурното му оформление” – обясни кметът Иван Алексиев. „Направихме всичко възможно, за да спечелим европейско финансиране за този проект, защото кеят беше толкова опасен за посетители, че достъпът до него беше напълно ограничен. За мен е необяснимо защо една от емблемите на града в продължение на толкова години беше обречена на разруха. Ако се правеха частични ремонти нямаше да се наложат крайни мерки като забраната за достъп до мостика, а реновирането му щеше да бъде само козметично” – допълни той.

Предстоящите дейности включват поставяне на тротоарна настилка и ново алейно осветление, монтиране на парапет, както и оформяне на „нисък кей”, предвиден за акостиране на малки кораби.

Старият кей е обвързан с историята и поминъците на Поморие – туризма и рибарството. При построяването му, преди Втората световна война, се е използвал за пристан на товарни и пътнически кораби. Днес е туристическа атракция и място със сантиментална стойност за жители и гости на града.

Проектът на Община Поморие „Саниране, рехабилитация и реновиране на мостик „Старият пристан”, гр. Поморие” е по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!