Поморие се представи за трети път на най-голямото туристическо изложение в Румъния

За трета поредна година Община Помориe, съвместно с Общините Айтос и Руен, взе участие в най-значимото туристическо изложение в Румъния – TTR Букурещ , което се проведе през месец март в румънската столица.

Във форума ежегодно участват над 280 фирми, представители на над 20 държави, които показват своя туристически потенциал пред повече от 30 хиляди посетители. Изложението дава възможност на най-значимите чуждестранни компании да представят своите туристически оферти в професионална и оживена атмосфера, благоприятстваща създаването на контакти и взаимодействие.

Община Поморие беше представена от директора на Общинско предприятие „Туризъм и спорт” Красимир Железчев и служителите в предприятието. Под мотото „Виж и разкажи” те презентираха природните и културни забележителности на региона, както и потенциала му за целогодишен туризъм.

Участието на Общините Поморие, Айтос и Руен на общ щанд е съгласно изискванията за осигуряване на устойчивост по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/3.2-02/2011/009 по ОПРР 2007-2013 г., по проект, „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!