Полезно за санирането: Сдружението на собствениците не сключва договор с банка и не участва с имуществени вноски

Работна група на Община Бургас ежедневно се среща с граждани, за да им разяснява условията в програмата за саниране. Вчера експертите разговаряха с жители на комплекс „Славейков“.

Един от най-често задаваните въпроси е какво ще се случи с направените ремонти по апартаментите, като подмяна на дограми и поставяне на изолация. Строителните експерти обясниха, че в такива случаи обследването за енергийна ефективност ще предпише необходимите енергоспестяващи мерки за обновяването на сградата. Изолация и дограма, отговарящи на изискванията, няма да бъдат сменяни. Подменената дограма, ако отговаря на изискванията, ще бъде вписана в цялостната визия на сградата чрез инвестиционния проект, който ще се изготви. Остъклените балкони ще бъдат вписани в цялостната визия на сградата.

Обновяването ще се покрива на 100 % от държавата с безвъзмездна финансова помощ. Това ще става при условие, че разходите за обновяването на жилищната сграда, са в рамките на допустимото. Сдружението на собствениците не сключва договор с банка и не участва с имуществени вноски.

В Община Бургас е постъпило първото заявление за саниране на жилищен блок по програмата за енергийна ефективност. То е подадено от живеещите в блок № 57 в к-с „Изгрев“. В едномесечен срок то трябва да бъдe разгледано по утвърдената процедура в Общината. След одобрение на заявлението съюзът на собствениците ще бъде поканен за сключването на договор.
До този момент има регистрирани 30 сдружения на собственици.

Санирането дава някои предимства. То удължава както живота на панелните жилища, така и пазарната им цена. Наблюденията показват, че след саниране на жилищен блок енергийните разходи за едно жилище спадат с близо 50 %. Около 37 от тях са за отопление, а останалите 10 процента са за спестена електроенергия. Още полезна информация може да намерите на сайта на Община Бургас: http://www.burgas.bg/bg/info/index/890

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!