Позиция на Община Несебър относно прессъобщение до медиите от „Слънчев бряг“ АД:

Нищо няма да се застроява и заграбва, още по-малко върху държавни терени

Община Несебър е категорична, че нищо няма да се застроява и заграбва, още по-малко върху държавни терени, няма да има т.нар. „Дюнигейт“. Това е нашата официална позиция във връзка със скандалното прессъобщение от „Слънчев бряг“  АД, което бе разпратено вчера до медиите. Случаят с докладната записка, предизвикала негативната реакция от страна на дружеството и която престои да се разгледа на днешната сесия на Общинския съвет в Несебър, е следният:

В общинска администрация има постъпило искане от заинтересовано лице, носител на вещно право за единия имот, с който иска изменение на ПУП. При процедурите, предвидени в Закона за устройството на територията, при наличието на такова предложение, което засяга и общински имоти, то задължително трябва да се внесе за обсъждане в Общинския съвет. С тази промяна се цели урегулиране на подхода от Несебър към Северния плаж, защото се установява, че ПУП-а, който действа, не отговаря нито на кадастралната карта, нито на специализираната карта за плажовете, изготвени наскоро от МРРБ и Агенцията по кадастъра. По сега действащия подробен устройствен план подходът преминава под сграда, собственост на АПИ, и промяната цели подходът към плажа да бъде процедиран в друга част на имотите.

Отново подчертаваме, че няма никаква опасност от строителство върху дюни. Пак повтаряме, че докладната записка е първа стъпка, с която се изисква изобщо разрешение от Общинския съвет на Несебър да се процедира нещо  върху имот, собственост на община. Едва след това ще бъде изготвен пълен комплект от документи и представен на компетентните държавни органи и заинтересовани лица, съгласно процедурите по ЗУТ.

Задължение на общинска администрация при такива случаи е да придвижи постъпило искане от заинтересовано лице, което засяга общински имоти, към Общинския съвет, който е принципал на терени общинска собственост. На такъв ранен етап е несериозно да се говори за разпореждане и каквото и да е било фактическо действие от когото и да е било.

Предвид факта, че дневният ред на сесията на Общински съвет бе известен още в средата на миналата седмица, а прессъобщението с възражението е пуснато към медиите в неделя – 19 април, в 17 часа, би могло да се предположи, че шумът около казуса, е по-скоро начало на предизборната кампания за местния вот от заинтересовани лица, отколкото за някаква истинска грижа за защитени територии или опасност от застрояване.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!