Подсилват сигурността на пътя в Бургас

Пътните знаци, маркировката, пешеходните пътеки, светлинната сигнализация и съоръженията за ограничаване на скоростта ще бъдат под наблюдението на  ново общинско специализирано звено

Ново специализирано общинско звено ще се грижи за сигурността и пътната безопасност в Община Бургас. Предложението е на кмета Димитър Николов и е внесено за разглеждане в Общински съвет.
Новото звено ще направи пълен анализ на съществуващата организация на движението. Пътните знаци, маркировката, пешеходните пътеки, светлинната сигнализация и съоръженията за ограничаване на скоростта ще бъдат под наблюдението на  експертите. Звеното ще може да организира изработването на нов генерален план за организацията на движението съвместно с неправителствени организации. Всички сигнали на граждани по отношение на инфраструктура, опасни участъци, неработещи светофари и цялостната организация на движението ще бъдат разглеждани от специалистите в структурата. Предвидено е в нея да работят 6 експерти.
Повод за предложението на бургаският кмет е все по- интензивното движение в Бургас и увеличаващите се пътни инциденти. Броят на регистрираните автомобили расте ежедневно, както и трафикът от други градове до Бургас и Южното Черноморие. Данъчно декларираните превозни средства в общината са 96 500, а от началото на годината са вписани още 7 600. В тези цифри не са включени колите, които са регистрирани на други места, но се използват от хора, които живеят и работят в Бургас. Всеки ден по пътните артерии се вливат стотици автомобили, които са ангажирани с търговска дейност в района или преминават транзитно.
Новото звено ще работи в тесен синхрон с ОД на МВР Бургас.  Повод за това е увеличаващата се „черна“ статистика за катастрофи и инциденти на пътя с убити и ранени. Новите пътни проекти изискват и по- голяма синхронизация със съществуващата организация на движението. Работата на звеното ще е насочена към осигуряването на максималната сигурност както на пешеходците, така и на водачите на автомобили.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!