Подобряват здравеопазването с европейски средства

Водещи лекари от Бургас се запознаха с начините за усвояване на европейски средства за по-добро управление на здравеопазването. Инструмент за това е Програма „Инициативи за обществено здраве“. Тя се финансира по механизма на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Възможностите, които дава програмата, бяха представени от експерти на Министерството на здравеопазването на семинар в Морското казино.
Програмата финансира проекти, които имат за цел да подобрят достъпа и качеството на здравните услуги, включително репродуктивното здраве и профилактиката. Психично-здравните услуги и предизвикателството да се работи с малцинствените групи също са сред приоритетите на Програмата.
„Бургас е едни град, който се развива бързо благодарение на европейските проекти. Сега е моментът да използваме европейските средства, за да повишим качеството на здравната услуга и да осигурим присъствие на необходимите специалисти при проблемните групи от населението“, каза при откриването на медицинския форум зам.-кметът на Бургас доктор Лорис Мануелян.
При представянето на Програма „Инициативи за обществено здраве“ медиците получиха отговори но поставените от тях въпроси как могат да кандидатстват с проекти за отпускането на финансови средства.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!