Повишаването на заетостта в България е ефект от намаляващото население, а не от разкриването на нови работни места

Заетите лица в работоспособна възраст нарастват, безработицата намалява, но числеността на населението ни продължава да върви надолу. Повишаването на коефициента на заетост в България е повече статистически ефект от намаляващото население, а не резултат от разкриването на много нови работни места.

Макар икономическият ръст в страната ни да продължава, поне на този етап не се виждат ясни негови проекции в посока разкриване на значително повече работни места. Впечатлението е, че всъщност икономиката на България расте, а новите работни места са сравнително малко. Голяма част от обявите за нови работни места са за технологични производства, което прави малко вероятно да бъдат заети от дългосрочно безработни и нискоквалифицирани. И проблемът пак засяга чуждестранните инвестиции, защото едно от най-важните условия, за да бъдат привлечени такива, е наличието на квалифицирана работна ръка.

Всички провеждани досега политики за активизирането на младите очевидно са без положителен резултат, защото както тяхната икономическа активност, така и тяхната заетост само намаляват. Дългосрочно безработните продължават да формират основната част от безработните на пазара на труда заради тяхната непригодност към търсенето и липсата на специфични професионални умения. Дефицитът на кадри ще продължи да разтваря ножицата в нивото на заплащане и неравенство в България. А за тези, които са в програмите за субсидирана заетост, ще става все по-трудно да се включат на пазара на труда.

Все повече ефектът от намаляващото население в активна възраст влияе върху отчитането на заетостта. Фактът, че в България са останали по-малко хора, се отразява положително върху статистиката за повишената заетост.

Субсидираната от държавата заетост е изчерпала своите възможности, а Европейската комисия е категорично против субсидираната заетост, защото това е инструмент за политическо влияние и печелене на избори.

Румен Гълъбинов

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!