Повече проверки, по-малко нарушения по Южното Черноморие в началото на лятото

По-малко нарушения и по-голямо спазване на закона по Южното Черноморие отчитат от териториалната дирекция на НАП в Бургас след първата седмица от началото на активната лятна контролна кампания по спазване на данъчното и осигурителното законодателство. В сравнение със същия период на миналата година са извършени тройно повече проверки, а нарушенията са три пъти по-малко. От извършените 650 контролни действия на различни търговски обекти по цялото Южно Черноморие в 32 обекта след контролни покупки не са издадени своевременно фискални бонове, а в други 50  екипите на звеното „Фискален контрол“ са открили разлики в касовите наличности.  Проверките до момента показват също, че  фискалните устройства са приведени съгласно новите изисквания за отчитане на продажби и касовите бележки са с QR код.

Освен хотели, ресторанти, барове, магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти, под прицела на екипите на НАП Бургас и на „Фискален контрол“ са и борсите  и тържищата в региона, които снабдяват хотелите с храни и напитки. Данъчните проверяват също апарт хотелите, както и туроператори, предлагащи туристически услуги по крайбрежието, както и задълженията на работодателите за осигуряване на персонала във всички браншове.

Има и нова промяна относно отчитането с фискалните устройства. От 2 юли 2019 г. отпада воденето на книгите за дневните финансови отчети на лицата, използващи фискални устройства за отчитане на продажби на стоки/услуги в търговски обекти. До сега собствениците съхраняваха дневните отчети всекидневно във книгите на фискалните устройства. Задължението остава за бензиностанциите, използващи електронни системи с фискална памет (ЕСФП).

За лицата, за които отпада това задължение, е предвидено при работа с касови бележки от кочан да водят специален регистър за ползваните касови бележки от кочан, в който да вписват началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината за работа с бележките от кочан. Регистърът се съхранява в търговския обект.  

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!