Повече от 10 000 декларации за доходите очакват в НАП Бургас

Не изчаквайте крайния срок 30 април, апелират от приходното ведомство

Повече от 10 000 декларации за облагане на доходите предстои да бъдат подадени в НАП Бургас в дните, оставащи до края април. Не изчаквайте крайния срок 30 април, особено ако сте решили да подадете годишната си подоходна декларация в салона за обслужване на НАП Бургас на ул.”Александровска” 26, съветват от приходното ведомство с желание да спестят време на своите клиенти. Данъчните апелират активно да се използват алтернативните начини за подаване на декларацията за доходите. Най-лесният и бърз от тях е доходите да се декларират по интернет с безплатния персонален идентификационен код (ПИК). До момента в ТД на НАП Бургас по електронен път са получени над 9 600 подоходни формуляра, 3100 от които с ПИК, а останалите с електронен подпис.

ПИК се издава в офиса по постоянен адрес на физическите лица безплатно и безсрочно. Освен справки за задължения, с ПИК могат да се подават декларацията за облагане на доходите, осигурителните декларации 1 и 6, както и справката за изплатени доходи на физически лица (по чл. 73 от ЗДДФЛ). Чрез персонален код се подава и декларацията за авансови данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ), която се изисква от самоосигуряващите се и наемодателите всяко тримесечие.

До момента от НАП Бургас са издадени над 28 000 персонални кода. Най-често с тях клиентите на Агенцията  проверяват своите задължения, на следващо място по популярност е справката за извършени плащания. Персоналният идентификационен код е и начин за дистанционен контрол на работодателите, подсещат още от НАП Бургас.

Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата или да се подадат на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. На територията на Бургаска област декларации се приемат в 68 пощенски станции в 46 населени места. Само за град Бургас пощенските станции са 15.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по една банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълва код за вид плащане – 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.

Подробна информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки можете да получите от сайта на НАП www.nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!