Площад “Тройката” ще е готов през декември

Напредва изпълнението на Интегрирания проект за обновяване на значими пространства в Бургас. Той предлага модерни и естетични решения на проблемите, свързани с реконструкцията на амортизираната градска инфраструктура.

Проектът включва изпълнението на един основен обект – „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона площад „Тройката“ и подземна улица“, както и 7 допълнителни обекта на интервенция. Те са предмет на изпълнение при осигуряването на финансов ресурс по ОП „Регионално развитие“ или при освобождаване на средства след провеждане на обществени поръчки.

Проектът е в етап, когато приключва изграждането на основния обект на интервенция и е стартирана процедура за реализирането на по-малките обекти, чрез сключването на допълнително споразумение между Община Бургас и Министерството на регионалното развитие.

Площад „Тройката“ и подземната улица са изпълнени на 80 %. Положени са повечето настилки, включително около двата нови фонтана. До края на месец октомври ще бъде завършено и осветлението на площада. Предстои доставката на парковото обзавеждане, за да бъде монтирано до края на месец ноември.

Крайният срок за изпълнение на строително-монтажните работи по обекта е месец декември 2014.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!