Пет проекта довършват в областта с пари от възстановената екопрограма

Общо пет проекта трябва да бъдат финализирани през 2015 г. в сектор околна среда на територията на бургаска област. Четири от проектите са общински, а един на РИОСВ – Бургас. Безвъзмездната финансова помощ, която ще получим по програмата, е в размер на над 107 млн. лв.

Най-много средства ще бъдат изразходени по проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас – 43 млн. Както писахме в началото на седмицата изграждането на първата клетка от депото край с. Братово върви в срок и от началото на годината ще започне приемането на първите отпадъци. То ще обслужва 90% от населението в област Бургас.

Близо 30 млн. лв. струва подобряването и развитието на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на бургаските квартали Банево, Ветрен и Минерални бани. По план проектът трябва да приключи в края на 2015 г. В него Общината е инвестирала и най-много собствени средства – 1,7 млн. лв.

Вторият етап на пречиствателната станция за отпадъчнитеводи в кв. Меден Рудник ще бъде финансиран с 23,3 млн. лв. европейски средства. Според данни от страницата на Оперативна програма „Околна среда“ по проекта ще бъдат изградени 10 км канализационна мрежа и 8 км водопроводна мрежа.

Питейните и отпадъчните води на кв. Горно Езерово ще се управляват с проект на стойност 10,4 млн. лв. Благодарение на този проект цялото население на квартала ще се включи към съвременната канализационна мрежа. Това ще доведе до пречистване на генерираните отпадъчни води от територията на целия регион.

В края на тази година трябва да приключат и дейностите по проект на РИОСВ-Бургас, също финансиран от Оперативна програма „Околна среда“. Проектът включва дейности по възстановяване и поддръжка в единадесет защитени територии в обхвата на РИОСВ-Бургас – резерватите Силкосия, Узунбуджак, Витаново, Средока, Тисовица, Ропотамо, Орлицата, поддържаните резервати Пясъчна лилия, Водните лилии /Вельов вир/, Атанасовско езеро и Ардачлъка.

Всички проекти са в различен етап на развитие. Спирането на средствата по програмата забави дейностите по голяма част от тях. С възстановяването на плащанията проектите вероятно ще бъдат приключени навреме.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!