Памет за проф. Димитър Аврамов

Вечер, посветена на  90 години от рождението на проф. Димитър Аврамов  ще събере бургазлии в Дома на писателя днес, 2 октомври. За големия бургаски интелектуалец  ще говори литературният критик проф. Божидар Кунчев.

Началото на възпоменателното с ъ битие е 18 часа.

Проф. Димитър Аврамов е сред най-ерудираните български изкуствоведи и художествени критици. Роден е в Бургас на 6 септември 1929 година. Завършва философия в СУ „Св. Климент Охридски” (1954). Редактор в сп. „Философска мисъл” (1955-1960) и заместник главен редактор на сп. „Проблеми на изкуството” (1968-1980). Научен сътрудник в Института по изкуствознание и в Института за литература при БАН. Чете лекции по история на новата българска култура в СУ. Автор на редица студии и статии върху проблеми на изкуството и литературата, на монографии за творци. Сред по-значимите му трудове са „Естетика на модерното изкуство”, „Българското изкуство и модернизмът”, „Шарл Бодлер”, „Летопис на едно драматично десетилетие”, сборникът „Диалог между две изкуства” и др.

През 2000 година е удостоен с орден „Стара планина“ първа степен.

На 19 декември 2008 г. в Софийския университет се провежда научна конференция, посветена на творчеството на проф. Димитър Аврамов и организирана от Историческия факултет и от катедра „История и теория на културата“ на Философския факултет.

В края на ноември 2013 г. в Софийския университет се провежда национална научна конференция „Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов“.

На 10 септември 2015 г. по инициатива на дружество „Български писател“ в Бургас и със съдействието на Регионална библиотека „П. К. Яворов“ и Дружество на художниците в Бургас върху родната му къща на ул. „Морска“ №28 е открита паметна плоча.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!