Павел Маринов за казуса «Сентрал парк»

Областният управител Павел Маринов даде пресконференция по повод информацията от последните дни за образувано досъдебно производство с Постановление от 18.09.14 на Окръжна прокуратура- Бургас.
Публикуваме позицията на Павел Маринов без редакторска намеса.

Казусът започва преди 20 години по повод възстановяване имущество на РКС „Черноморие” с решение от 17.09.1993 г. по гражданско дело на Бургаски окръжен съд на основание Закона за кооперациите от 1991г. и Постановление № 192/ 01.10.1991 г. на Министерския съвет. „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД е правоприемник на имуществото на кооперацията, което става ясно от нотариален акт за покупко-продажба на поземления имот и сградите от Районен кооперативен съюз“Черноморие”в Северна промишлена зона, гр. Бургас.
Същевременно с Акт за частна държавна собственост е актувана складова база в същия терен в Северна промишлена зона, гр. Бургас, с отразяване, че същите са включени в капитала на ТД „БУТЕД” ЕООД – Бургас, което понастоящем е приватизирано.
Реално спора е за сградите посочени в Акт за частна държавна собственост от 1997 г., съставен за складова база – 20 броя сгради.
При тези факти „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД със заявление от 15.03.2013 г. в Областна администрация Бургас е поискал от областния управител на област Бургас да отмени Акт за частна държавна собственост от 1997 г. като незаконосъобразен и да извърши отписване на сградите от регистрите на държавната собственост в негова полза като купувач на терена от РКС „Черноморие“.
В следствие на заявлението на „Сентрал парк Бургас“ и като приема за истина факта, че сградите (строени до 1992 г.) са строени с държавни средства и заобикалят факта, че всъщност сградите са изградени от фирмата „Бутед“, която към онзи момент е била държавна, Областният управител Константин Гребенаров е разпоредил да се извърши корекция в Акт за частна държавна собственост от 1997 г., с което се одържавяват сградите в имота. След като заплаща за въпросните сгради минималната цена от 369, 14 в едно със законната лихва 2851,41 лв, със Заповед от 12.06.2013 г. на вр.и.д. областен управител те са отписани от актовите книги за държавна собственост в полза на фирмата.
Със заявление от месец юли 2013 г. “БУТЕД” АД – Бургас е поискал от областния управител Павел Маринов да отмени посочените по-горе заповеди, посочвайки че описаните сгради са предмет на гр. дело № 544/ 2012 г. на БОС, образувано по осъдителен иск, предявен от „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД против “БУТЕД” АД, т. е. че казуса е отнесен в съда и никой друг орган няма право да го решава.
В резултат на извършената проверка по повод заявлението на “БУТЕД” АД през август 2013 г. Областният управител Павел Маринов издава заповед за отмяна (оттегляне) на заповедите на своите предшественици издадени няколко месеца по-рано, като издадени без правно основание, извън компетентността на административния орган и при наличие на висящ пред съда спор за собствеността на сградите.
Заповедите на К. Гребенаров и вр. и. д. областен управител С. Турманова, са били издадени при липса на документ в Областна администрация Бургас, че гражданския спор между двете търговски дружества е отнесен в съда.
В мотивите на издадената заповед от 2.08.2013 година Областния управител Павел Маринов е изложил категоричното си убеждение и подробно аргументирано становище, че отменените заповеди са издадени извън компетентността на областния управител.
“Целта на моите действия е да се възстанови положението на Областна администрация по отношение на спора такова, каквото е преди завеждането на делото между спорещите страни -“СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД и “Бутед” АД, без изпълнителната власт да заема позиция в подкрепа на едната или другата спореща страна.”- заяви Павел Маринов.
„Сентрал парк Бургас“ обжалват заповедта на Павел Маринов. Административния съд в Бургас прекратява образуваното производство, с мотива че заповедта на областния управител е вътрешноведомствен акт, с който не се засягат права и интереси трети лица, а само установяват съществуващото положение. Това съдебно определение е отменено от Върховен административен съд. Влязлото в сила Решение по това дело е отбелязано на гърба на Акта за държавна собственост, което не решава гражданския спор между страните към днешна дата и същия продължава да е висящ в съда.
Що се отнася до изнесената информацията за образувано досъдебно производство срещу Областния управител Павел Маринов, по официална информация на прокуратурата към настоящия момент производството е срещу неизвестен извършител.
„Абсурдно е някой да употребява държавната администрация в свой интерес. Ще продължа да бъда безкомпромисен към подобни случаи“- заяви Областния управител.

Пресцентър на
Областна администрация Бургас

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!