От 15 април – край на улова на калкан и попчета

От 15-ти април влиза в сила и забраната за улов на калан и попчета  във водите на Черно море с всякакъв вид риболовни уреди,съобщават  от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Забраната заулов на калкан ще е  с продължителност 60 дни, а на попчета – до 15 май включително.

Забраните се въвеждат с цел създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на зимно и пролетно размножаващите се риби и в съответствие със Закона за рибарство и аквакултури.

При случаен улов на екземпляри от забранените видове през съответния период, те следва да се връщат незабавно в съответния воден обект, от който са уловени, независимо от тяхното състояние.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!