От тази неделя автобуси ще вземат пътници от Централната спирка

От 13 септември, неделя, автобусни линии с № 1, 2 и 211 и тролейбусна линия Т2 от действащата транспортна схема на Бургас ще спират на новоизградената Централна автобусна спирка, намираща се на бул. „Сан Стефано“. Цитираните линии ще преустановят обслужването на автобусни спирки, както следва:

–    Автобусна спирка „Бургаски свободен университет“ на бул. „Стефан Стамболов“, считано от 13.09.2015 г.
–    Автобусна спирка „Хр. Ботев“ №70 на ул. „Христо Ботев“, считано от 01.10.2015г.

Централната автобусната спирка е изградена по проект „Интегриран градски транспорт“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г. и с въвеждането на предвидената по проекта Бърза автобусна линия ще играе ключова роля в транспортната схема на Бургас.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!