Откриха претоварната станция за отпадъци в Несебър

Депото в Братово вече е в експлоатация

Днес официално бе открита претоварната станция край гр. Несебър. Там ще бъдат събирани битовите отпадъци на общините Несебър и Поморие, след което ще се извозват до новоизграденото депо в Братово. На откриването днес присъстваха зам.-областния управител на област Бургас Севдалина Турманова, кметът на Община Несебър Николай Димитров, кметът на Община Поморие Иван Алексиев, кметът на Община Карнобат Георги Димитров, зам. – кметът на Община Бургас Атанаска Николова.

Капацитетът на претоварната станция е достатъчен да поема боклука от Община Несебър – около 65 хил. тона годишно и този на Община Поморие – 20 хил. тона. На площадката в близост до сегашното сметище са изградени: модерен екопарк, съоръжения за компактиране на отпадъци, административна сграда, закупена е мобилна техника за извозване на отпадъците до с. Братово, както и техника за раздробяване на едрогабаритни строителни отпадъци.

Стойността на станцията е 7 млн. лева, като 2 млн. от средствата са осигурени от Община Несебър. „Крайно време беше общината, която приема най-много туристи, да има и съвременно сметосъбиране и депониране на отпадъците, генерирани тук и в Поморие. Проектът решава един от важните проблеми – депонирането на битовите отпадъци, защото в годините имаше сметища – регламентирани, нерегламентирани. Тук ще се събират и строителните отпадъци, което ще реши и проблема със струпването им от двете страни на пътя, както беше досега” – каза по време на събитието Николай Димитров. Намерението на общината е през следващия програмен период да се търсят средства за изграждане на съоръжения за рециклиране и разделно събиране на отпадъците на място. След няколко седмици ще бъде направена и първа копка на нова база на БКС – базата, където се събират контейнеровозите, сметосъбиращите и сметопочистващите машини, обяви несебърският кмет.

Проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас” е на стойност 40 млн. лева, а в реализирането му се включиха девет общини от Област Бургас. Средствата за изграждането на модерното съоръжение се осигуряват от Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 година. Предстои на 1 юни откриване на другата претоварна станция по проекта – карнобатската, както и официално откриване на депото в с. Братово.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!