Откриха новата приемна на службата по кадастър

Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас се премести от петия на първия етаж в сградата на Проектантска организация. Новата приемна е много по-удобна за гражданите и бизнеса. Тя вече е достъпна за трудноподвижни хора, благодарение на изградената рампа за инвалидни колички.

„Службата предоставя над 160 000 услуги годишно от  кадастралната  карта  и кадастралните регистри на стойност над 2,5 млн. лева. Важно беше да осигурим комфорт и бързина както за клиентите, така и за работещите тук експерти. Обслужвайте хората любезно и усмихнато“, каза министър Павлова.

DSC_0117С нарастване на територията с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри, ежегодно се увеличава и броят на гражданите и клиентите, на които СГКК-Бургас предоставя административно-технически услуги. Отчитайки тези фактори, се наложи изграждане на нова приемна за граждани, която да осигури възможност за нормално административно обслужване на потребителите на услуги от кадастралната карта и регистри, спазвайки сроковете и стандартите за обслужване.

През месец юли 2014 г., със съдействието на кмета Димитър Николов, след решение на местния парламент и Заповед на Агенцията за геодезия, картография и кадастър, се предостави помещение със застроена площ от 400 кв. м., което се намира на партерния етаж на административна сграда на бул. „Стефан Стамболов“ № 120 – бившият ресторант „Здраве“ от времето на социализма.

DSC_0130„Имаше искания към нас това помещение да стане ресторант или кафене. Новата му роля обаче е с много по-голяма обществена полезност, а е станало и много приветливо. Това е добър пример за партньорство между държавна и местна власт в полза на гражданите“, заяви кметът Николов по време на откриването.

Извършените строително-ремонтни работи на новата приемна са на обща стойност 360 000 лв., осигурени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Това включва и закупуването на необходимото офис оборудване, устройство за управление на клиентопотока и други необходими разходи. В резултат е налице модерна приемна, осигуряваща обслужването на гражданите и бизнеса на ниво, отговарящо на всички европейски стандарти. Според министър Павлова тя трябва да служи като модел за модернизация на приемните на всички Служби по геодезия, картография и кадастър в страната.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!