Открит урок на тема „Трафик и употреба на наркотици“ в несебърско училище

Днес Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър организира открит урок на „Тема трафик и употреба на наркотици“. Срещата се състоя в заседателната зала на училище „Любен Каравелов“ и събра ученици от деветите и десети класове.

Гости лектори по изключително актуалната тема  бяха представител на агенция „Митници“- инспектор Павел Романов, съдия Мария Берберова от  Районен съд Несебър и представител на  детска педагогическа стая към  полицията- инспектор Димо Димов.

Засегнати бяха теми за начините и методите за контрабанда и наказанията, които се предвиждат при  опит за пренасяне на забранени вещества и субстанции. На подрастващите бе обяснено, че незнанието не е извинение при  извършване на престъпление и предвидените от закона присъди са тежки и се изтърпяват ефективно.

За рисковете от провалено бъдеще, за  неизрядно съдебно досие  съпътстващо  извършване на дори  минимална простъпка на закона говориха съдия Берберова и инспектор Димов.

Употребата и търговията с наркотици и забранени вещества, лавинообразното нарастване на ползването на така наречените леки наркотици, като канабиса, водят до последствия касаещи цялото общество.

Наркотиците предизвикват бърза и тежка зависимост и употребата им отключва психически заболявания.

Лечението от наркотична зависимост е тежко и в много случаи неуспешно.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!