Откриват два нови пункта за раздаване на топла храна

Два нови пункта за раздаване на топла храна ще бъдат открити в ж. к. „Славейков“ до блок 38 и в ж. к. „Изгрев“ до блок 28 /пунктове на Детска кухня/. Потребителите на социалната услуга ще получават топъл обяд в новите пунктове всеки работен ден от 12.15 до 12.45 часа.

Гражданите, желаещи да бъдат включени в „обществената трапезария“ могат да подават заявление-декларация /по образец/ в Центъра за административно обслужване на граждани /деловодство/, на ул. „Александровска“ 26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Заявление-декларация може да бъде изтеглено от сайта на Община Бургас.

Община Бургас продължава изпълнението на социалната услуга „Обществена трапезария“ в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0154-C04 „Топъл обяд за хората в нужда от Община Бургас“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г.

Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Бургас развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!