Отвориха подземната улица на „Тройката“

От днес новата улица, която минава под площад „Тройката“, е отворена за движение на автомобили. Тя дълга 245 м  и свързва „Генерал Гурко“ и „Княз Борис I“. Движението е двупосочно.

С функционирането на подземната улица се осигурява транзитно и безконфликтно подземно преминаване на автомобилния трафик в най-натоварената част от града. Изпълнени са мерки за шумоизолация и обезопасяване на надземната част от обекта. В непосредствена близост до Културния дом на нефтохимика е монтирана светофарна уредба, чиято функционалност днес беше проверена и одобрена.Без име

Новата улица е част от изпълнението на „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, финансирано със средства по ОП „Регионално развитие“ 2007- 2013.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!