Отварят офертите за обходния път на Поморие

На 28 април отварят офертите за изграждането на обходния път, който ще отбие транзитния трафик от Поморие.  Отсечката е дълга 5,8 км  и е съставна част от път I-9 Слънчев бряг – Поморие от км 217+000 до км 222+849 – обход на град Поморие. Предвижда се проектът да бъде изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“. Индикативната стойност е 20 млн. лв. без ДДС.

Отсечката ще преминава западно от Поморие, в периферната част на града. Началото на обходния път е при км 217 на път І-9, преди Поморие в посока Несебър, а краят е при включването в път І-9, в посока Бургас.

Първокласният път е от изключително значение за Бургаския регион. Съществуващият участък, който преминава в близост до града, е натоварен и разрастването на туристическите комплекси допълнително натоварва пътуването. Скоростта за движение е 50 км/ч. Целта е транзитният трафик да бъде изведен от град Поморие, което значително ще повиши пътната безопасност, скоростта на движение и удобството при пътуване. Изнасянето на движението извън населеното място ще намали замърсяването на въздуха в курортния град.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!