Отбелязваме Световния ден на толерантността

Днес навсякъде по света се отбелязва Деня на толерантността. През 1996 г. Общото събрание на ООН призовава страните – членки да почитат на датата 16 ноември толерантността и да лансират по целия свят идеята за разбирателство между народите. По този начин се поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот и отричането на дискриминацията.

Като член първи в Декларацията за принципите на толерантността е дефиницията за толерантност, която гласи: „Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира“.

Проявата на толерантност, която е съзвучна с уважението към правата на човека, не означава търпимо отношение към социалната несправедливост, отказване от своите или отстъпване пред чуждите убеждения. Това означава, че всеки е свободен да се придържа към своите убеждения и да признае същото право по отношение на другите. Това означава признаване на факта, че хората по своята си природа се различават по външен вид, положение, реч, поведение и ценности и имат право да живеят в този свят, съхранявайки своята индивидуалност. Това също означава, че възгледите на един човек не могат да бъдат наложени на друг, се сочи още в Декларацията.

На опонентите за отбелязване на този специален ден ще кажем, че именно в днешната реалност, изпълнена с противоречия и издигане гласа на омразата, е необходимо на човечеството да се фокусира върху това, което обединява хората, независимо от цвета на кожата, вероизповеданието и културните традиции. Защото изпитанията, през които светът преминава днес, изискват единение повече от всякога.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!