Отбелязваме Европейския ден на езиците

Днес, 26 септември, отбелязваме Европейския ден на езиците. Целта на този ден е да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчава културното и езиковото многообразие и да се стимулира изучаването на езици през целия живот. В Европейския съюз има 24 официални езика, около 60 регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на имигранти.
За първи път Европейският ден на езиците е организиран от Съвета на Европа през 2001 г. като част от Европейската година на езиците. Европейската комисия и Европейският център за съвременни езици към Съвета на Европа участват активно в организирането на посветени на езиците прояви на самия ден и в дните около него.
Поне половината от населението в света говори или разбира два или повече езика. Европейската комисия разработва политики за изучаване на езици в Европа като част от своята цел за усъвършенстване на езиковите умения в Европа, по-специално посредством изучаването на поне два чужди езика от много ранна възраст.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!