Оставаме в епидемична обстановка до 14 юни

На извънредно заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка правителството прие решение за обявяване на извънредна епидемична обстановка, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

Във връзка с това решение на Министерския съвет и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването днес, 14 май, издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година, съобщават от здравното министерство.

С едната заповед се въвежда временна забрана за влизане на територията на Република България през всички гранични пунктове и с всички видове транспорт, като детайлно са описани изключенията.

С друга заповед се урежда задължителната изолация на потвърдените случаи на COVID-19, карантината на контактните лица, медицинското наблюдение и т. н.

Отделна заповед определя кои обекти продължават да работят и кои остават затворени. Продължава забраната за посещение на заведения на закрито, провеждане на учебни занятия и извънкласни мероприятия, освен ако не се провеждат дистанционно, както и посещенията в МОЛ-овете.

Четвъртата заповед задължава работодателите да организират дистанционна форма на работа за служителите си, както и какво трябва да правят, ако този начин на работа е невъзможен.

Основанията за вземане на това решение са, че пандемията от COVID-19 представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб и представлява непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. 

Заболяването поставя системата на общественото здравеопазване в извънредна ситуация, в която е необходима и изключително важна своевременната реакция и въвеждането на мерки за намаляване на риска от разпространение, както и възможността за тяхната промяна и адаптиране според новите научни данни за заболяването и причинителя му.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!