Организацията на градовете световно наследство обнови сертификата на Несебър за 2015 г.

Организацията на градовете световно наследство обнови сертификата на община Несебър за 2015 година като член на добра воля.
Организацията е основана на 8 септември 1993 в гр.Фес, Мароко. Седалището й е разположено в Квебек, който бе домакин на Първия международен симпозиум на градовете със световно наследство през юли 1991 г. Несебър е единственият български град, вписан в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Несебър е и сред основателите на Организацията на градовете световно наследство.

В писмото, подписано от генералния секретар на организацията Денис Ричард, придружаващо сертификата на Несебър, се казва:
„Г-н Кмет, в чест на Вашето последователно придържане към основния Закон и Хартата на Организацията на градовете световно наследство, с удоволствие Ви изпращаме този сертификат, като член на добра воля за 2015 година. Благодарим Ви за Вашия интерес към организацията. Организацията на градовете световно наследство е щастлива и горда, че Несебър е между нейните членове на добра воля.”

Организацията се състои от над 260 градове, в които са разположени обекти, включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. В рамките на организацията, тези градове са представени от техните кметове с активното участие в управление на наследството. Припомняме ви, че интервю с кмета на Несебър г-н Николай Димитров бе публикувано през октомври 2014 г. в интернет сайта на организацията в раздела „Текущи проекти“, програма „Кметове и наследство“. (http://www.ovpm.org/en/mayorsheritage_mr_nikolay_dimitrov_mayor_nessebar_bulgaria)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!