Омбудсманът на Бургас иска да отпадане ограничението в броя на пътуванията за пенсионери

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

КОПИЕ:

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА БУРГАСБУС „ЕООД“

КОПИЕ:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МОРСКО ДЕЛО

 

УВАЖАЕМИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

Знаем за предстоящото увеличение на цените на тока за бизнеса, което ще доведе до увеличение и на други стоки от първа необходимост, включително и на хляба. Знаем средния размер на пенсията, скъпоструващите лекарства, от които се нуждае почти всеки човек на преклонна възраст. От многобройните оплаквания на граждани, касаещи повишаване на цените за пътуване в градския транспорт, за съжаление оставам с усещането, че увеличението на размера на минималните пенсии ще бъде изцяло погълнато от увеличението на цените за пътуване, наред с повишението цените на останалите продукти.

Поздравявам намерението на Община Бургас да поеме част от увеличението на цените на билетите за определена категория лица-пенсионери, студенти, хора с определена група на инвалидност и други. Мисля, че специално за тези категории лица, очевидно в затруднено материално положение и със сериозни здравословни проблеми може да бъде направен и още един компромис, без това да доведе до финансови загуби за Общинския превозвач.

На мнение съм, че онези от пенсионерите, които заплащат по-високата цена от 19 лв. за навършилите 70 г. и 23 лв. за навършилите 65 г. не следва да бъдат ограничавани в броя пътувания за месец.

Сега те са ограничени в 50 броя пътувания на месец. Тези хора са си заплатили по-високата цена за електронната карта. „Бургас бус“ ЕООД не търпи никакви финансови загуби, защото цената се запазва. Нека се даде възможност тези лица да не бъдат ограничавани в броя на пътуванията, както е в момента. Мисля, че това е справедливо и възможно решение за най-ощетената част от нашите съграждани-пенсионерите.

Доколкото съм запознат така е в гр. Варна и Пловдив. В гр. Варна за 2 лв. на месец пенсионерите пътуват по 1 линия, като единственото условие е да закупят карта за 3 месеца. Няма ограничения в броя на пътуванията. Пак подчертавам – за 6 лв. три месеца по една линия без ограничения в броя на пътуванията. В гр. Пловдив за 16 лв. на месец пътуват неограничено по всички линии, без ограничение и в броя на пътуванията. В Бургас и цената е по-висока и има лимит на броя на пътуванията.

За коя група граждани, може да бъде премахнато определеното ограничение в броя на пътуванията е въпрос на допълнителен анализ и обосновка, но на първо време за най-уязвимата и социално слаба категория лица – пенсионерите навършили 65 год. и 70 год. е редно това да се случи.

В жалба до мен, пенсионерка твърди: „поставянето на ограничение в броя на пътуванията е обида и дискриминация спрямо пенсионерите. Аз съм човек и искам да ходя на разходка, на концерт, на театър, да се виждам с приятели…“ Не толкова цената, а ограниченият брой пътувания е обида за нас“ се посочва в жалбата и.

Напълно споделям изразеното мнение.

Ето защо, моля да разгледате предложението ми и ако прецените, че е достатъчно аргументирано и справедливо да подготвите и внесете допълнение за разглеждане към внесената от г-н Красимир Стойчев докладна записка, за заседанието на Общинския съвет на 30.01.2018 год., с което да се премахне ограниченията в броя на пътуванията за всички пенсионери, платили по-високата цена за месечна електронна карта. Ако времето за реакция е малко, моля да имате предвид предложението ми за последващо изменение в ценовите тарифи на градския превозвач.

С уважение:

Тодор Стамболиев

/Обществен посредник на Община Бургас/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!