Около 40 водохранилища в Бургаско проблемни

След последните наводнения на много места има нанесени щети и по речните легла

Около 40 от общо 253 водностопански обекти на територията на област Бургас не са в добро състояние. За това алармира пред радио Фокус-Бургас Димитър Христов, главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка” в Областна администрация-Бургас. Шест от тези язовири са комплексни и с национално значение. За проблемните язовири са дадени съответните предписания, изготвени са протоколи и са поставени срокове за отстраняване на нередностите в рамките на няколко месеца.
Язовирите в недобро състояние са с различна собственост – и на „Напоителни системи“, и на общините, и дадени на концесия.
След последните наводнения на много места има нанесени щети и по речните легла. Разрушени са и пътни мостови съоръжения.
Във връзка нанесените щети се изготвят количествено-стойностни сметки, като ще се търси финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за участъците от реките, който са извън населените места. Задължение на областния управител, след като получи финансиране, ще бъде да организира изпълнението на почистването и на всички други дейности по засегнатите участъци от речните корита.
При участъците, които са в регулацията на населените места, задължението е на общините. На много места общините са започнали възстановителните дейности със собствени средства, други също кандидатстват за финансиране.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!