Оградата с Турция – в ръцете на областните управители

МВР ще изготви задание и ще го предостави на губернаторите на Бургас, Ямбол и Хасково

За проектирането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница ще се следят областните администрации на Бургас, Хасково и Ямбол, съобщава правителствената пресслужба.

Общата дължина на съоръжението ще бъде 131 км. Министерството на вътрешните работи ще изготви задание за проектиране на съоръжението и ще го предостави на тримата областни управители. Въз основа на него те ще възлагат изготвянето на необходимите за изграждането проекти на лица с пълна проектантска правоспособност по Закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Преди утвърждаването им, проектите ще бъдат съгласувани с директора на ГД „Гранична полиция” (по отношение на техническата част) и с министъра на финансите (по финансовите параметри).

Договорите за възлагане на изграждането на съоръжението ще бъдат публикувани в интернет страницата на съответната областна администрация.

Инженерното съоръжение е част от неотложните мерки във връзка с миграционния натиск към България. Неговата цел е както да повиши капацитета на Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР за противодействие на незаконната миграция по целия сухоземен участък на българо-турската граница, така и в значителна степен да сведе до минимум рисковете за живота и здравето на отделни лица или групи незаконни мигранти при предприеманите от тях опити за навлизане на българска територия през трудно проходим и непознат район. Чрез изграждане на съоръжението значително ще се облекчи използваният ресурс от полицейски сили и средства и ще даде възможност той да бъде пренасочен за охрана към други райони и участъци, позволяващи оптимално техническо наблюдение, ефективни изпреварващи действия и задържане на всички лица, предприели опити за незаконно влизане на територията на България.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!