Обявиха обществен достъп до плановете за управление на четири резервата

РИОСВ-Бургас обяви обществен достъп до Проекти на планове за управление на поддържани резервати, както следва:

  1. Проект на  план за управление на поддържан резерват „Пясъчна лилия“ http://www.riosvbs.eu/images/files/PU_Pqsuchna_liliq.pdf
  2. Проект на план за управление на поддържан резерват „Водните лилии“ http://www.riosvbs.eu/images/files/PU_V_Vir.pdf
  3. Проект на актуализиран план за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро“ http://www.riosvbs.eu/images/files/PU_Atanasovsko_ezero.pdf
  4. Проект на актуализиран план за управление на поддържан резерват „Ардачлъка“ http://www.riosvbs.eu/images/files/PU_Ardachluka.pdf

Проектите могат да бъдат разгледани на сайта на РИОСВ чрез посочените линкове.

Становища по плана за управление може да бъдат изразени до РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3 или riosvbs@unacs.bg

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!