Общинско звено ще следи за безопасността на пътя

Ново специализирано общинско звено ще се грижи за сигурността и пътната безопасност в Община Бургас. Днес Общинският съвет гласува предложението на кмета Димитър Николов за създаването на структурата.
Новото звено ще направи пълен анализ на съществуващата организация на движението. Пътните знаци, маркировката, пешеходните пътеки, светлинната сигнализация и съоръженията за ограничаване на скоростта ще бъдат под наблюдението на  експертите. Звеното ще може да организира изработването на нов генерален план за организацията на движението съвместно с неправителствени организации. Всички сигнали на граждани по отношение на инфраструктура, опасни участъци, неработещи светофари и цялостната организация на движението ще бъдат разглеждани от специалистите в структурата. Предвидено е в нея да работят 6 експерти.

„Община Бургас изпълнява мащабна инвестиционна програма по изграждане на нови и възстановяване и рехабилитация на обекти от транспортната инфраструктура. Същевременно продължава да расте броят на моторните превозни средства. Само за общината данъчно декларирани са 96 500 МПС, а от началото на годината новодекларирани са 7 600 МПС-та. В цифрата не са калкулирани колите, регистрирани в други градове, на които собствениците живеят в Бургас. Обстановката се усложнява и от стотиците превозни средства, които ежедневно преминават през града. Всичко това създава предпоставки за транспортни произшествия“, мотивира предложението си кметът на Бургас Димитър Николов.

Работата на звеното ще е насочена към осигуряването на максималната сигурност както на пешеходците, така и на водачите на автомобили.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!