Общинският съвет заседава извънредно

На извънредна сесия с една единствена точка общинският съвет в Бургас гласува пазарните цени за отдаване под наем за индивидуално ползване  на пасища, мери и ливади на територията на общината.

Мотивът за  свикване на извънредна сесия е, че съгласно европейския регламент 15 май е последният срок, в който собствениците на животновъдни обекти следва да представят в Държавен фонд „Земеделие“ сключените с общината договори.

След одобрението на пазарните оценки от общинския съвет, комисии по землища  ще извършат разпределение на мерите, пасищата и ливадите според заявените искания.

Съгласно Европейските изисквания 15 май е последният срок, в който животновъдите трябва да представят сключените договори в Държавен фонд „Земеделие” за получаване на субсидии по Закона за подпомагане на земеделските производители. Ако срокът не бъде спазен,  животновъдите подлежат на санкции.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!