Общинският съвет гласува още средства за борба с COVID-19

30 000 лв. ще бъдат отделени за закупуване лекарства на нуждаещи се бургазлии

30 000 лв. ще бъдат насочени от общинския фонд за борба с COVID-19 за закупуването на лекарства на нуждаещи се бургазлии. Това реши Общинския съвет в Бургас, като единодушно гласува предложението на кмета Димитър Николов.

„В момента са необходими около 15 000 лв., ние даваме един допълнителен аванс от още 15 000 лв. за осигуряване на средства за закупуване на лекарства. Ако се изчерпи този фонд, ще внесем нова докладна записка за ново актуализиране. Социална комисия ще класира и определя жителите за тези средства. Ще бъдат получавани средствата по техните сметки или в брой за закупуването на тези лекарства с удостоверението, лекарската книжка и лекарствата“, обясни той.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!