Община Созопол с четири проекта за по-чиста околна среда

Четири селища от Община Созопол са кандидатствали за финансиране от Кампанията „За чиста околна среда – 2015 г.”, се съобщава на сайта на Община Созопол. Средствата се осигуряват от Предприятие за управление на дейностите по опазване не околната среда /ПУДООС/ и Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Проектите на град Созопол и селата Зидарово, Равадиново и Атия ще се състезават заедно с други от цялата страна, като всеки победител ще получи до 5 000 лева. Целта на тазгодишната кампания е да повиши екологичната култура в образователния и възпитателен процес на младите хора в училища, детски градини и обединените детски комплекси.

Сред приоритетите на кметовете на населените места на територията на община Созопол са именно осигуряване на подходяща среда за малките жители на общината и благоустрояване на околната среда, затова и проектите са толкова много.

Кметството в с. Зидарово кандидатства с проект „Обичам моето училище”. Той включва дейности по почистване и озеленяване на двора на ОУ „Христо Ботев”, засаждане на широколистни дървета, храсти и цветя в необлагородените места. По проекта също така ще се създаде и кът за игра с люлка, къщичка, както и кът за почивка с маса и пейки, пергола, кошчета за отпадъци и др. Реализирането на проекта ще допринесе за осигуряване на материални условия за физическо, емоционално и здравословно развитие на децата.

Със озеленяването и изграждането на кът за игри и почивка ще се формира цялостна визия на мястото, където се обучават нашите деца.Така предвидения проект е от особено голямо значение за населението на селото, както и за децата посещаващи Зидарово през годината, като го превърне в едно по-привлекателно място.

Проектът „Благоустрояване на Обществен парк село Равадиново и обновяване на кът за отдих и игри за деца” включва почистване на местността в парка до църквата „Св. Иван Рилски”, монтиране на пейки за отдих, детски съоръжения, изграждане на скален кът, засаждане на дървета, храсти и цветя и изготвяне на ЕКО табели.

Дейностите по проекта „Благоустрояване на двора на ОДЗ „Моряче“ кв.1 в с.Атия,Община Созопол, Област Бургас“ включват монтиране на пейки за отдих на подходящи места в двора на ЦДГ „Моряче“, монтиране на детски съоръжения, засаждане на храсти, дървета и цветя и изготвяне на еко табели.

Община Созопол кандидатства с проект  “Благоустрояване на двора на ОДЗ „Здравец” гр. Созопол и обновяване на кът за отдих и игри на деца”. Реализирането му ще допринесе за осигуряване на материални условия за физическо, емоционално и здравословно развитие на децата и ще гарантира възможности за провеждане на педагогически ситуации с екологично възпитателни цели. Проектът има за цел да отговори на потребностите на детската градина за изграждане на еко кът, който да допринесе за обогатяване познанията на децата за природата и начините за нейното съхранение и опознаване.

Всички проекти, които ще получат финансиране трябва да бъдат осъществени до 30.10.2015 г.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!