Община Приморско се сдоби със специализиран автомобил за хора с увреждания

Стойността на превозното средство е 183 500 лв. без ДДС

Община Приморско се сдоби с нов специализиран автомобил, предназначен за Дома за възрастни хора с физически увреждания в Ясна поляна. Той е от марката „Форд Транзит” и е оборудван  съгласно изискванията за специализиран превоз на инвалиди и хора с увреждания. 16-местното превозно средство с платформа ще се грижи за удобното транспортиране на хората от Дома в Ясна поляна.  Ключовете на „Форд” –а днес бяха връчени на Галя Ангьозова – директор на дома за хора с увреждания в присъствието на кмета на община Приморско д-р Димитър Германов.

Специализираният автомобил е закупен с европейско финансиране, осигурено по проект „Повишаване на жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги за децата и уязвимите групи от населението в община Приморско чрез рехабилитация на социалната и културна инфраструктура“. Стойността на превозното средство е 183 500 лв. без ДДС.

С придобиването му община Приморско решава един от проблемите си,  свързани с транспортирането на трудноподвижни и неподвижни хора.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!