Община Приморско изгражда музей с пари от Европейския съюз

Кметът на Община Приморско д-р Димитър Германов даде официален старт на проект „Пристройка и преустройство на съществуваща общинска сграда в музей в УПИ VIII, кв.6 гр. Приморско”. Проектът е финансиран от Европейския съюз по мярка 4.1.,Развитие на рибарските области”, който осигурява безвъзмездна финансова помощ на стойност 582 461 00 лева.

Първата копка бе направена от кмета Германов и областният управител на Област Бургас Павел Маринов. Градоначалникът, поздрави всички присъстващи, като не пропусна да спомене важността от изграждането на този музей за развитието на Приморско. На церемонията присъстваха още фирмата изпълнител на проекта, общински съветници, представители на общинска администрация, жители и гости на морския град.

Настоящият проект предвижда пристройка и преустройство на съществуващата бивша обществена баня в музей. Общината има уверението на фирмата изпълнител, че музеят ще бъде завършен във възможно най-кратък срок, с оглед важността му за местната общност и за развитието на туризма в региона. С изграждането му всички заинтересовани лица ще имат възможността по лесен и достъпен начин да се запознаят с културно – историческото наследство на общината.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!