Община Поморие участва в изложението ITB Берлин

Община Поморие в партньорство с общините Айтос и Руен за трета поредна година ще вземе участие в Международното туристическо изложение ITB-Берлин, което се провежда от 4 до 8 март в немската столица.

ITB – Берлин е най-значимият туристически форум в световен мащаб, предназначен както за професионалисти, така и за масова публика. Провежда се от 1966 г. През 2014 г. във форума се включиха над 11 000 изложители от 180 страни и региони и 170 000 посетители, от които 113 000 професионалисти в бранша. Общата изложбена площ е 160 000 кв. м, а площта на Националния щанд – 456 кв. м., където се представят над 50 туристически компании и организации заедно с Министерството на туризма.

Участието на Общините Поморие, Айтос и Руен на общ щанд е съгласно изискванията за осигуряване на устойчивост по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/3.2-02/2011/009 по ОПРР 2007-2013 г., по проект, „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!