Община Поморие усвоява милиони над бюджета си през последните четири години

Общата стойност на изпълнените и изпълняващите се в момента проекти е над 123 милиона лева

Над 123 милиона лева външни инвестиции (европейски и държавни) е привлякла Община Поморие, за да подобри инфраструктурата, социалните услуги, образованието, здравеопазването, туризма, културата и административния капацитет. Единадесет от проектите са вече изпълнени и са на обща стойност близо 10,5 милиона лева. В процес на изпълнение са тринадесет проекта, които възлизат на близо 113 милиона лева. Общината е подала документи за кандидатстване за финансиране по още четири проекта на обща стойност над 3,5 милиона лева.

Всички проекти с европейско финансиране са изпълнени в периода 2012 – 2015 г. От всички 24 проекта, само 5 са планирани при предишното управление на Община Поморие. Това са ремонтът на Музея на солта; реконструкцията на дигата на ул. „Морска”; обновяване на образователната инфраструктура, проектът за създаване на иновативни културни събития „Фестивал „Палитра от изкуства” и изграждането на Център за настаняване от семеен тип.

Реалното изпълнение на всички заварени проекти е започнало през 2012 година, след като е създаден отдел „Управление на проекти”, чийто главни цели са да търси финансиране, да осъществява комуникация с управляващите органи на оперативните програми и да следи целия процес от кандидатстването до изпълнението. От тогава започва планирането, кандидатстването и реализацията на останалите 19 проекта. Сред тях са най-мащабният за Община Поморие – ремонтът на ВиК мрежата и пречиствателната станция, изграждането на рибарското пристанище, ремонтът на Стария кей, реконструкцията на лятно кино „Яворов”; изграждането на детска градина в кв. „Север”; ремонтът на бившата митница и превръщането й в градска галерия и други.

„Проектите, които заварихме с екипа ми когато встъпих в длъжност са много добри, но само като идеи. За съжаление, не знам дали целенасочено или просто от некомпетентност, тогава е съществувала една порочна практика за изготвянето на проектните предложения и цялата документация за кандидатстване да се наемат външни фирми, върху работата на които не е упражняван никакъв контрол. От всички одобрени пет проекта не беше започнала реализацията на нито един. Всички бяха с изтичащи срокове и ако не бяхме успели да ги удължим щяхме да претърпим сериозни санкции. Няма да навлизам в подробности и да казвам, че нямаше единен архив и цялата документация беше пръсната по етажите на сградата на администрацията. Струваше ни много време и търпение да подредим пъзела и да разберем наистина какви възможности имаме да усвоим тези пари, вместо да плащаме санкции върху тях с парите на данъкоплатците.” – каза кметът на Община Поморие Иван Алексиев.

Над 13 милиона лева са усвоените средства по капиталовата програма на Община Поморие за периода 2012 – 2015 г., използвани за подобряване на инфраструктурата. С тях бяха изградени два големи паркинга за над 500 автомобила, монтирана е светофарна уредба на едно от най-оживените кръстовища в града, изгради се пазара за селскостопански продукти в Поморие, направиха се ремонти на улици, учебни заведения, игрища, детски площадки и паркове в населените места от общината, както и текущи ремонти на пътищата от общинската пътна мрежа. Съвсем скоро ще завърши и дългоочакваното продължението на крайбрежна алея „Яворов”, кръговото кръстовище пред манастира и търговският център в квартал „Свети Георги”.

Проектите за град Поморие, които ще бъдат реализирани през новия програмен период 2014 – 2020 г., са залегнали в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, който беше изготвен през 2014 г., с помощта на гражданското общество. Стратегическият документ предлага цялостна визия за развитието на града, която трябва да се следва при кандидатстването за европейско финансиране по нови проекти.

Бюджетът на Община Поморие, който средно е малко над 20 милиона лева всяка година, е недостатъчен за реализирането на най-важните проекти, затова привличането на външно финансиране ще продължава да бъде основен приоритет за развитие на общината във всички области.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!