Община Поморие с приз за иновации и добро управление

Община Поморие получи най-престижното отличие на Съвета на Европа – Етикетът на иновации и добро управление на местно ниво. Този награда гарантира на гражданите прозрачна и компетентна администрация.

Общо 25 български общини кандидатстваха за присъждане Етикета през 2015 година, а 18 от тях, сред които и Община Поморие, са одобрени. Това стана ясно след проведеното заседание на Комисията за присъждане. Решението е взето въз основа на предоставени доказателства за спазване на принципите за добро управление и резултати от независимо анкетно проучване сред гражданите на общината.

„Горд съм, че Община Поморие получава европейското отличие за втори път. Това за мен е не само награда, а и оценка за цялостната политика на управление. Етикетът за иновации и добро управление е едно от най-значимите европейски признания за работата на местните администрации. Това, че го получаваме за втори път е гаранция за последователността в нашата работа и доказателство, че политиката на управление следва европейския модел и е насочена към прозрачност, към взаимодействие с гражданските структури и върховенство на закона.”, каза кметът Иван Алексиев.

Призът е част от стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Той разглежда доброто управление като многостранна концепция, обединяваща 12 принципа, насочени към демокрацията, човешките права и върховенството на закона. Община Поморие е сред администрациите, които спазват всички тези принципи, заради което получи одобрение за присъждане на Етикета.

Кандидатурата на Община Поморие обхваща периода от началото на 2014 г. до сега, като беше попълнен еталон по 12-те принципа с приложен доказателствен материал за тяхното прилагане по всички показатели. Комисията, определена от Съвета по децентрализация на държавното управление към Министерски съвет, която разглежда и оценява кандидатурите е съставена от независими експерти и е назначена със заповед на министъра на регионалното развитие.

Първият приз за добро управление Община Поморие получи през 2013 година и беше връчен на кмета на Община Поморие Иван Алексиев от тогавашния министър на регионалното развитие. Тази година, официалната церемония ще се проведе през месец май в гр. Пловдив. Срокът на валидност на приза е до 2017-та година.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!