Община Несебър ще се включи в голямото чистене

Община Несебър ще се включи отново в еко инициатива „Да изчистим България заедно”. Тази година проявата ще бъде организира в 5 еднодневни акции за почистване на най-уязвимите зони. Община Несебър призовава гражданите и гостите да се включат в почистването на следните замърсени места:

 10.05.2015г. – градска среда във всяко населено място; 

 17.05.2015г. – места за отдих и спорт: стадиони, спортни площадки, дворове на училища и детски градини, паркове и зелени площи; 

 31.05.2015г. –  детски площадки във всяко населено място; 

 07.06.2015г. – природни паркове и защитени територии: пясъчни дюни между жилищна сграда „Булевард” и ул. „Димитър Занешев”, гр. Несебър; района на „Ханска шатра”, в дясно от пътя Бургас –.Варна; в района срещу Пункт за събиране на черни и цветни метали и Земеделска кооперация;

 27.06.2015г.  – речни корита: в близост до населените места на р. Корудере ( до хотелски комплекс „Петрови къщи”) , р.Бяла, р. Казанлъшка, р. Двойница, р. Бяла ряка;

Община Несебър ще разчита на гражданите, които имат отношение към опазване на природата, да се включат активно в еко инициативата. Трябва само да заявите готовност за организиране на акции и мероприятия по почистване на определени от Вас замърсени места, като всеки участник може да се регистрира (маркира) в мобилния вариант на сайта на БТВ.

Почистването ще стартира на всяка посочена дата с пунктове за осигуряване на чували и ръкавици. За Несебър това са: офис на отдел „Екология”, жк. „Младост” № 62 „г“ и офис на управление БКС, ул. „Любен Каравелов” № 1. Консумативи ще има и в Кметствата по населени места.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!