Община Несебър ще реализира пореден проект с европейски пари

Кметът на Несебър получи от министъра на енергетиката договор по програмата BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

Пореден проект с европейски пари ще реализира община Несебър. Ползите от него, в резултат на прилагане на мерки за енергийна ефективност, ще са подобряване условията за качествен образователен процес на 909 души, от които 797 деца и 112 души персонал, както и повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура. Договорът за този проект бе връчен на кмета на Несебър Николай Димитров на официална церемония в София от министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Проектът „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ е на стойност 638 427 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ.

„След изпълнението на мерки за енергийна ефективност и въвеждане на възобновяема енергия за отопление ще се реализират икономии от разходите за енергийни ресурси. По този начин спестеният финансов ресурс ще бъде насочен към други важни за общините дейности.“ – това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на церемонията по връчване на договори на 32 български общини и 9 малки и средни предприятия. На събитието присъстваха посланикът на Кралство Норвегия в България Н. Пр. Гюру Катерина Викьор, както и представители на Министерството на петрола и енергетиката на Норвегия и офиса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Министър Петкова благодари на партньорите от Норвегия и изрази увереност, че и през следващия програмен период страната ни отново ще работи успешно по проекти, финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 17 от договорите, сред които и този на община Несебър, ще се изпълняват съвместно с норвежки фирми. „Разчитаме на богатия опит на норвежките партньори при реализацията на мерките за енергийна ефективност в обектите.“, изрази мнение енергийният министър.

10572

Настоящият проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ предвижда развитие на реализираните мерки за енергийна ефективност с цел осигуряване на възобновяеми енергийни източници и оптимизиране на икономическите ползи за образователните структури.

Обхватът на настоящия проект включва изграждане на инсталации за подготовка на БГВ с плоски селективни слънчеви колектори за нуждите на сградите на седем детски градини на територията на Община Несебър. Обектите, за които са предвидени инсталациите са: ОДЗ „Калина Малина“ – гр. Несебър, ОДЗ „Делфинче“ – гр. Свети Влас, ОДЗ „Мечо Пух“ – с. Равда, ОДЗ „Яна Лъскова“ – гр. Несебър, ОДЗ „Обзорче“ – гр. Обзор, ЦДГ „Радост“ – с. Оризаре и ЦДГ „Детски свят“ – с. Кошарица. Всички сгради, предмет на проекта са санирани изцяло по друга европейска програма,реализирана от община Несебър, като са приложени основните мерки за енергийна ефективност (топлоизолация по стени и покриви, сменена дограма и др.).

Важна част от зелените инициативи,      по които работи местната администрация, е проектът „Изграждане на енергийно ефективно улично осветление в с. Равда, община Несебър“. За финансиране община Несебър кандидатства пред Националния доверителен екофонд. Проектът е преминал успешно първия етап от процедурата по оценка.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!