Община Несебър продължава работа по проект „Паметници в природата – креативно съжителство“ /MO.NA/

Представители на Община Несебър взеха участие в работен семинар на тема „Променящото се взаимодействие в баланса между човешкия фактор и околната среда в съответствие с изменението на климата – случаят на Бутринт“, проведен в Албания, в рамките на проект Mo.Na „Паметници в природата – креативно съжителство“, финансиран по програма “Балкани – Средиземно море 2014-2020”. С цел популяризиране на природното и културно наследство на Несебър, бе представена презентация за човешкия фактор при опазване на околната среда – защитени територии и зони на биоразнообразие в община Несебър.

През пролетта предстои Община Несебър да домакинства следващото събитие по проекта, което ще се проведе под надслов „Устойчиво използване и творческо съжителство между природното и културното наследство: опитът на Несебър“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!