Община Несебър получи приз за „Активна социално отговорна местна политика”

Община Несебър получи награда за „Активна социално отговорна местна политика” от Националния алианс за социална отговорност, представител за България на EASPD. Това се случи по време на 10-ия национален форум на доставчиците на социални услуги, който се проведе в Пловдив. В рамките на събитието бяха обявени и връчени Годишните награди за принос в социалното развитие в категория „Общини“.

Морската община бе отличена заради въведените още от 2007 г. редица инициативи по отношение на грижите, които Несебър полага за задържане на младите хора, подкрепата за по-добър живот на гражданите от третата възраст и хората в неравностойно положение, включително като отпуска еднократна помощ в размер на 2000 лв. за всяко новородено дете, което е една от предпоставките за положителния прираст на населението. Взет е под внимание и фактът, че общината отделя солидни средства от собствения си бюджет за образование, помощи за инвитро процедури, поддържане на политиката за финансиране на читалищата, разкриване на мрежа от социални услуги, отговарящи на установените потребности на населението, като заделените средства от общинския бюджет са в двукратен размер на държавното финансиране за общината в тази област.

От името на кмета на община Несебър Николай Димитров, наградата получи г-жа Радостина Пирева, началник на управление „Социални грижи и услуги” в града, която посочи, че „човек винаги е удовлетворен, когато получава признание, като подобно признание мотивира за постигането на още по-големи успехи”.

награда 001На церемонията по раздаване на наградите присъства и г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, който в речта си подчерта, че „наградените имат изключителната отговорност да бъдат пионери и да поддържат показаното високо качество през изминалата година, за да водят цяла България напред.”.

Форумът се организира за десета поредна година от Национален алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Той събира водещата част от отговорните и заинтересовани страни в България, реализиращи социални политики и социални услуги. В него участваха представители на всички отговорни страни в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги – от национално ниво до общински власти, реализиращи местни социални политики – кметове, заместник-кметове и директори на дирекции, както и структури, и предоставящи социални услуги – специалисти от социални услуги, неправителствени организации, работодатели на хора в неравностойно положение на отворения пазар на труда, членове и партньори на НАСО.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!