Община Несебър подава ръка на организация за интеграцията на ромите

Община Несебър е социално отговорна община с грижа към всички свои граждани и откликва на нуждаещите се. Подаваме ръка на каузи и инициативи, които ще подобрят живота на хората. Водещ принцип в политика ни е „По-добра община, по-добър живот.“, с тези думи кметът Николай Димитров посрещна представителите на сдружението с общественополезна дейност „Авигея Шаама“. На първата среща, която се състоя в сградата на общинска администрация, стана ясно, че организацията и местната власт започват съвместна дейност, насочена към  процеса на интеграция  на гражданите от ромски произход  на своя територия.

Среща интеграция-сдружениеНа срещата бяха начертани основните насоки, по които ще се работи, както и каква ще е ролята на общината в бъдещото партньорство. Бяха обсъдени предстоящи инициативи в сферата на културата, образованието, здравеопазването и  социалните дейности, които ще се реализират съгласно потребностите на тази общност. Амбициозната задача, с която са се заели участващите в сдружението с управител  Дочка Коджабашева, е повишаване  на здравната  култура, нивото на  образованост, както и създаване на мотивация за спазване на реда и законността от страна на тези представители на етническата група, които изпитват проблеми със социалната адаптация и интеграция.

Бъдещото сътрудничество ще подпомогне реализацията на Общинския план за действие за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014- 2020).

На срещата от страна на община Несебър присъстваха Красимира Тодорова, директор „Хуманитарни дейности“ и Константин Камчев, началник-отдел Здравеопазване и социални дейности“, които ще координират в детайли сътрудничеството със сдружението.

Подадената ръка и готовността за съдействие е поредното доказателство, че местната власт следва своята социално отговорна политика с грижа  за хората със здравни и социално-битови проблеми.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!