Община Несебър отбеляза Световния ден за борба със СПИН

Община Несебър и тази година отбеляза Световния ден за борба със СПИН. Днес сутринта на граждани и служители от администрацията бе поставена червена лентичка, която е символ на кампанията и изразява солидарността към хората, живеещи с ХИВ и обединява усилията на хората в общата борба срещу болестта. В двата фронт офиса на общината бяха оставени на разположение на гражданите  и брошури с полезна информация.

По повод Световния ден за борба със СПИН бяха раздадени анкети на учениците от ПГТ „Иван Вазов“  в Слънчев бряг, за да се проучи степента им на информираност относно ХИВ/ СПИН и отношението им към хора с това заболяване. Резултатите ще бъдат анализирани от психолог и ако се установи, че знанията на младите хора са недостатъчни, ще бъде организирана среща с представители на Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН  към РЗИ- Бургас. В духа на кампанията на учениците бяха раздадени презервативи и информационни брошури по темата.

Проявите, отбелязващи днес Световния ден за борба със СПИН, са организирани от отдел „Здравеопазване и социални дейности“ и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Несебър.

63353

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!