Община Несебър организира два конкурса за деца и ученици

Два конкурса за деца и ученици от общинските училища и детски градини се обявяват в Несебър:

Първият е презентация на тема „Личности с национална значимост от Несебър“, организиран от отдел „Образование, извънучилищни и други дейности” и музей „Старинен Несебър”. Той е насочен към ученици от училищата в община Несебър в две възрастови групи – прогимназиален и гимназиален етап. Целта е да се популяризира примерът на изявени граждани на морската община – в миналото и днес, допринесли за издигане авторитета и значимостта на Несебър в национален и международен мащаб, като източник на самочувствие и привързаност на подрастващите към родния край. Крайният срок за предаване на презентациите е 5 май, а резултатите ще бъдат обявени на 24 май.

Вторият конкурс е за детска рисунка и е на тема „Аз играя навън сред чиста природа“. Той се организира от отдел „Образование, извънучилищни и други дейности”, отдел „Екология” и Дружеството на несебърските художници. В него могат да вземат участие възпитаници на детските градини на територията на община Несебър, като важно условие в конкурса е рисунките да са направени по време на занятията в образователните заведения. Крайният срок за предаване на творбите е 15 май, а резултатите ще бъдат обявени на 1 юни.

Конкурсите са част от програмата „Аз живея в Несебър” – дългосрочен проект на местната власт, ориентиран към децата и учениците, който цели приобщаването на подрастващите граждани на община Несебър към националните и регионални културно-исторически традиции и съвременни ценности. Проектът стартира през 2010 г. като отворена програма за ежегодни дейности с децата и учениците от община Несебър. През 2015 г. дейностите по програмата се осъществяват от отдел „Образование, извънучилищни и други дейности” и отдел „Екология” на община Несебър, и музей „Старинен Несебър“.

Повече информация за условията на конкурсите са предоставени на директорите и учителите от училищата и детските градини и са публикувани в сайта „Образование Несебър” на: http://www.obrazovanie-nesebar.com/konkursi.html .

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!