Община Несебър в съвместна инициатива с Хабитат България

Днес  отдел „Екология“  към Община Несебър в партньорство  с фондация “Habitat for humanity“  проведе  мероприятие  по облагородяване и освежаване на района около амфитеатъра в Стария град.  Дейностите, който се извършиха,  включват боядисване на пейките и подиума на амфитеатъра, озеленяване на района изграждане на алеи и др. В акцията на доброволни начала участваха общински служители, граждани и ученици от училище „Л. Каравелов“ – Несебър.

Община Несебър се включва за първи път в мероприятие на фондацията, чиято работа е   свързана с прокарване на адекватна жилищна политики за градовете в световен мащаб. В рамките на текущия проект, г-жа Ася Добруджалиева- мениджър проекти в Хабитат- България изнесе  лекция ,чиито теми  засягаха глобалните  и национални политики за устойчиво развитие на градската среда. За  днешното мероприятие  фондацията  дари средства за закупване на материали и консумативи, с които подсигури ремонтните  дейности в зоната около амфитеатъра и кетъринг за доброволците.

Инициативата  на фондация „Habitat for humanity“  е част  от  проект, който се провежда в седем държави в Европа. Целта на проекта е популяризиране и разширяване на правата за достъп до жилище.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!