Община Бургас разваля договора за спортен център в ж.к. „Славейков”

Община Бургас ще настоява да й бъде дарен проектът за изграждането на спортно-развлекателния център, както и инвестираните до този момент средства за строителни работи да останат за сметка на инвеститора

Кметът Димитър Николов уведоми Българската федерация по борба, че Община Бургас възнамерява да прекрати едностранно договора за изграждането спортен център в комплекс „Славейков“.

Строителното разрешение за изграждането му е издадено на 12.10.2012 година и е влязло в сила на 23.10.2012 година. Срокът за извършването на строителните дейности е 24 месеца, което означава, че обектът трябваше да бъде завършен на 23.10.2014 година. До момента там е открита строителна площадка, премахнати са старите сгради, преместен е трафопостът и са извършени изкопни работи.

В писмо до Община Бургас инвеститорът посочва, че неизпълнението на строителните работи е по финансови причини. На инвеститора беше даден допълнителен срок за осигуряването на финансиране, който също изтече.

Решението за едностранното прекратяване на договора с Българската федерация по борба ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет в Бургас.

Община Бургас ще настоява да й бъде дарен проектът за изграждането на спортно-развлекателния център, както и инвестираните до този момент средства за строителни работи в размер на 1,8 лв. да останат за сметка на инвеститора. Така ще се компенсират неустойките по договора с федерацията.

Кметът Димитър Николов заяви, че Община Бургас е готова да актуализира готовия проект и изгради голям закрит басейн с трибуни, както и нови зали за различни спортове.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!