Община Бургас прие един консервативен бюджет, насочен към образованието и инфраструктурата

На 37-то заседание на Общинския съвет, проведено днес, 30.01, бе разгледан проектобюджетът на Община Бургас за 2018 г.  Кметът, Димитър Николов, заяви, че това е един от най-консервативните бюджети, що се отнася до макрорамката на стойност 248 671 410 лв. Приходната част съответства на това, което е било заложено предходните години, а натрупаните ресурси сега започват да се изразходват за таксата смет, която до сега не е увеличавана. 

С тази презумпция това е максималното и ползотворно разпределение на бюджета. „Тази година отделяме рекордни средства за образование и инфраструктура. Започваме инвестиции в нови индустриални територии, там където е нямало инфраструктура до сега, директно в полето, което е много скъпо“, коментира Димитър Николов. Ще бъдат отделени 5-6 милиона за изграждането на тези нови територии и още към 7 милиона за създаването на път до там. Там ще бъдат привлечени нови производства, което ще създаде предпоставка и за много нови работни места. 

Основно внимание ще бъде отделено и на образованието. Две нови детски градини се очаква да отворят врати тази година, а Община Бургас  продължава строителството на училище в квартал Горно Езерово. През 2018 ще отвори врати най- новото професионално училище в България – Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. Общината ще отдели и средства за материалната база на Медицинския факултет на Университет „Проф. Асен Златаров“.

Тази година Общината отделя 1 % от бюджета си за култура(над 2 млн. лева), което е рекорд за страната.

Що се отнася до здравеопазването, ще се инвестира в енергийна ефективност на болничните заведения и високотехнологична апаратура за лечение на онкоболни. 100 хиляди лв. се предвиждат за извънболнична медицинска помощ.

В направление туризъм Бургас предвижда да инвестира 340 хил. лв за полети през 2018 г. С 200 хиляди лева  ще бъде финансиран парк „Европа“. 

450 хил.лв са предвидени за неправителствените организации в града. 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!