Община Бургас получи блокираните си в КТБ пари

Министерството на финансите възстанови остатъка от 36,8 млн. лв. на 15 общини по блокираните им сметки в КТБ и така всички средства на общините по блокираните им сметки в КТБ са възстановени напълно. Средствата, които община Бургас получава възлизат на 21 359 362 лв.

Общият размер на наличностите на общините в КТБ беше 76,1 млн. лв., от които през месец септември бяха предоставени временните безлихвени заеми от централния бюджет за 39,3 млн. лева.

Извършената на 13 декември операция е въз основа на подадена справка-декларация от общините, в изпълнение на РМС 802/03.12.2014 г. и във връзка с чл. 99 от ЗДБРБ за 2014 година. Чрез бюджета на съответната община ще се извърши разпределението им по сметки и по второстепенни, и от по-ниска степен, разпоредители. По този начин ще се възстановят текущите разплащания на дейностите в общините и ще се намалят просрочените задължения, свързани с основни социални и инфраструктурни проекти.

Средствата от 76,1 млн. лв., разпределени по общини както следва:

Белица – 10 641 363 лв.
Гоце Делчев – 2 655 843 лв.
Симитли – 321 222 лв.
Айтос – 5 482 002 лв.
Бургас – 21 359 362 лв.
Созопол – 6 401 700 лв.
Сунгурларе – 3 157 344 лв.
Козлодуй – 594 082 лв.
Дупница – 977 125 лв.
Долна Митрополия – 610 210 лв.
Раковски – 3 148 126 лв.
Сливен – 12 352 577 лв.
Борино – 964 224 лв.
Казанлък – 5 884 224 лв.
Харманли – 1 556 216 лв.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!